THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 15/TB-BCĐ Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố tại Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023; triển khai phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn