THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 thành phố 6 tháng đầu năm 2024 và kết quả thực hiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên địa bàn thành phố

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 67/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 thành phố 6 tháng đầu năm 2024 và kết quả thực hiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên địa bàn thành phố

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn