THÔNG BÁO Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; họp tháo gỡ vướng mắc thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 74/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại cuộc họp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; họp tháo gỡ vướng mắc thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn