Thông báo kết quả tiền ủng hộ đồng chí Trương Đức Diễn, đoàn viên công đoàn Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Tuy nhiên, tại thời điểm vận động đã phát sinh trường hợp đồng chí Hà Văn Hưởng (Phó Bí thư Thường trực phường Huyền Tụng) bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng cần có sự giúp đỡ. Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy Bắc Kạn, ngày 26/8/2015 LĐLĐ thành phố đã trích 5.000.000 (Năm triệu đồng) từ số tiền trên để hỗ trợ đồng chí Hưởng. Số tiền còn lại là 44.436.000, LĐLĐ thành phố đã trao tận tay gia đình đồng chí Diễn.

     Sau đây là danh sách các cơ quan, đơn vị tham gia ủng hộ:

Số TT

Tên đơn vị

Số tiền

1

CĐ phường Đức Xuân

440.000

2

CĐ phòng Kinh tế

1.000.000

3

CĐ Đài TT-TH Thành phố

300.000

4

CĐ phường Huyền Tụng

200.000

5

CĐ cơ quan Thành ủy Bắc Kạn

2.400.000

6

CĐ  Hạt kiểm lâm

200.000

7

CĐ  công ty cổ phần chợ BK

640.000

8

CĐ phòng VH-TT thành phố

400.000

9

CĐ phòng Tái chính -KH

1.000.000

10

CĐ dân vận thành phố

1.250.000

11

CĐ phòng TNMT thành phố

1.600.000

12

CĐ ban BTGPMB thành phố

1.300.000

13

CĐ phòng QLĐT- Đội TTĐT

1.800.000

14

CĐ tòa án thành phố

160.000

15

CĐ viện Kiểm sát TP

200.000

16

CĐ chi cục THA thành phố

316.000

17

CĐ thanh tra- TP- thống kê TP

700.000

18

CĐ Ban QLDA &ĐT thành phố

14.200.000

19

CĐ khối GD thành phố

15.530.000

20

CĐ Nội vụ- LĐTBXH-Ytế

1.800.000

21

CĐ Văn phòng UBND thành phố

3.800.000

22

CĐ Bảo hiểm xã hội Thành phố

200.000

                Tổng cộng:

49.436.000