THÔNG BÁO KHẨN SỐ 38 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 51 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN SỐ 38 V/v tìm người có đến các địa điểm liên quan các ca mắc COVID-19 thứ 51 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn