Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2019

Xem chi tiết tại đây :Thông Báo lịch tiếp công dân 142 TTHĐ, Lãnh đạo UB.signed.pdf