THÔNG BÁO lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố năm 2018

Xem chi tiết tại đây: lịch tiếp công dân năm 2018.pdf