Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của các xã , phường thuộc thành phố Bắc Kạn năm 2019

Xem chi tiết tại đây : Thông Báolịch tiếp công dân xã, phường 2019 .signed.pdf