THÔNG BÁO Mời tài trợ chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên