THÔNG BÁO Mức lãi xuất tính lãi chậm đóng,truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyện

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO mức lãi xuất tính lãi chậm đóng,truy đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc,bảo hiểm y tế,bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp và tính lãi bảo hiểm xã hội tự nguyện

 Nguồn: Bảo hiểm Xã Hội tỉnh Bắc Kạn