THÔNG BÁO Thời gian làm việc mùa Hè tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo thời gian làm việc mùa Hè tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn