THÔNG BÁO Thời gian tổ chức và các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Thời gian tổ chức và các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, năm 2021

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn