THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện xây dựng xây dựng hạng mục Đường Tây Minh Khai, xã Dương Quang; phường Huyền Tụng; phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn thuộc Dự án Chương trình Đô thị miền núi phía Bắc thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020)

Xem văn bản tại đây: Thông báo 102.signed.pdf