Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể

Xem chi tiết tại đây:Thông báo tiếp nhận bổ sung viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp huyện Ba Bể

Nguồn: UBND huyện Ba Bể

 

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên