THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Kạn về công tác tại huyện Pác Nặm năm 2020

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Kạn về công tác tại huyện Pác Nặm năm 2020