THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Nguồn:UBND huyện Ngân Sơn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên