THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 111/TB-UBND Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể năm 2024

Nguồn: UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn