THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Rì năm 2022

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên