THÔNG BÁO TÌM THÂN NHÂN NGÔI MỘ NẰM TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI ĐẤT GPMB XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN