Thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính

Xem nội dung chi tiết tại đây :Thông báo truy tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính

Danh sách phương tiện vi phạm hành chính cần truy tìm chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp của Công an huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

Nguồn: CA huyện Chợ Đồn