THÔNG BÁO tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 1 ( năm 2019 – 2020)

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 1 ( năm 2019 – 2020).pdfTB TUYỂN ỨNG VIÊN ĐI ĐỨC_.pdf