Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023

Xem chi tiết nội dung tại đây: 86-TB-BGDDT-1 . Thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2023

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn