Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2402 ngày 23.12.2021 của Sở Nội vụ Bắc Kạn về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2022

-Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga năm 2022

Nguồn: Sở Nội vụ Bắc Kạn