THÔNG BÁO V/v di chuyển chợ Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên