THÔNG BÁO Về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y tế năm 2021

Xem chi tiết tại đây:Sở Y tế Bắc Kạn thông báo về nhu cầu tiếp nhận công chức không qua thi tuyển Sở Y tế năm 2021

Nguồn: Sở Y tế Bắc Kạn