THÔNG BÁO Về việc cấm phương tiện phục vụ tổ chức chương trình khai mạc ” Tuần Văn hóa – Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : THÔNG BÁO số 48/TB-UBND Về việc cấm phương tiện phục vụ tổ chức chương trình khai mạc ” Tuần Văn hóa – Du lịch ” tỉnh Bắc Kạn năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn