Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, Trưởng Công an xã năm 2017