THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây:UBND thành phố Bắc Kạn thông báo việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở (ODT)

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn