Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc tạm dừng thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn