THÔNG BÁO Về việc thu phí dịch vụ xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2