THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Pác Nặm

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyTHÔNG BÁO số 46/TB-UBND về việc tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND cấp xã huyện Pác Nặm

Nguồn: UBND huyện Pác Nặm