Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai

UBND thành phố Bắc Kạn thông báo

       1. Kể từ ngày 15/6/2016 các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố sẽ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thụ lý giải quyết.

      2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tạm thời bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) nhà 3 tầng phía đằng sau Nhà hợp khối Thành ủy-HĐND-UBND thành phố- số 168 đường Trường Chinh-Thành phố Bắc Kạn.

      3. Giao cho UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để giao dịch; đồng thời niêm yết công khai thông báo này tại UBND xã, phường và nhà Văn hóa thôn, tổ.

      4. Phòng Văn hóa và TT thành phố đăng thông báo này trên Cổng thông tin Điện tử của thành phố.

      5. Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố để nhân dân trên địa bàn được biết.

      6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thành phố tuyên truyền đến các Đoàn viên, Hội viên và nhân dân trên địa bàn được biết và thực hiện.

       UBND thành phố Bắc Kạn thông báo đến các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được biết./.

 

Tải file thông báo tại đây: TB166.pdf