Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân ngày thứ 7 hằng tuần tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Căn cước công dân ngày thứ 7 hằng tuần tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: Công an tỉnh Bắc Kạn