THÔNG BÁO Về việc tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Bắc Kạn khoá VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026