THÔNG BÁO Về việc triển khai thể lệ cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá nông thôn mới”

0
38

Để cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá” thành phố Bắc Kạn trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và nhân dân trên địa bàn biết để tham gia cuộc thi.

Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” thành phố Bắc Kạn trân trọng thông báo.

Xem thể lệ cuộc thi tại đây: Thể lệ cuộc thi.pdf