THÔNG BÁO về việc tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019