Thông cáo báo chí “Ngày hội nông sản OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020”

0
32

Xem chi tiết tại đây: Thông cáo báo chí Tổ chức “Ngày hội nông sản OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020”

Tác giả: UBND tỉnh Bắc Kạn