Thông cáo báo chí Tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn 2019 tại Hà Nộ

Xem chi tiết tại đây: Thông cáo báo chí Tổ chức Tuần lễ giới thiẹu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn 2019, tại Hà Nội.pdf