Thông cáo báo chí Tổ chức Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn 2019 tại Hà Nộ

0
33

Xem chi tiết tại đây: Thông cáo báo chí Tổ chức Tuần lễ giới thiẹu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn 2019, tại Hà Nội.pdf