THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế: Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây: THÔNG TIN BÁO CHÍ BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế: Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi quỹ BHXH, BHYT  

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn