THÔNG TIN BÁO CHÍ Thực hiện chính sách BHXH, BHYT:Vai trò “then chốt” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương

Xem nội dung chi tiết tại đây:THÔNG TIN BÁO CHÍ Thực hiện chính sách BHXH, BHYT:Vai trò “then chốt” của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn