THÔNG TIN BÁO CHÍ : Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây: 19.4 Cảnh báo mạo đanh người của BHXH lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn