TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG – BHXH Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

Xem nội dung chi tiết tại đây:   THÔNG TIN BÁO CHÍ

 BHXH Việt Nam: Nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn