THÔNG TIN THÔNG BÁO về dự án khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: thông tinthông báo0001.pdf