Thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Nhật Bản; Tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Đài Loantheo phương pháp tuyển dụng trực tiếp

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO TUYỂN LĐ NHẬT, ĐÀI LOAN.pdf KÈM THEO 1985.pdf