Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 670 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5.2021;

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 01.5.2021

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn