Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 716 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 01 CĐ-UBND ngày 27.4.2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn