Thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2235 ngày 15.11.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thực hiện Công điện số 8149/CĐ-VPCP ngày 07/11/2021 của Văn phòng Chính phủ về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn