Thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”Xuân Tân Sửu – 2021

Xem chi tiết tại đây:Công văn thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu năm 2021