Thực hiện quản lý vỉa hè, quy định làm mái che, mái vẩy vỉa hè tuyến đường Đội Kỳ

Nhằm từng bước thực hiện chỉnh trang đô thị, phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2025 theo Nghị quyết 08-NQ/TU của Thành ủy Bắc Kạn. Ngày 19/01/2022, UBND thành phố Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 76 –UBND/QLĐT về việc triển khai, thực hiện quản lý vỉa hè, quy định cách làm mái che, mái vẩy trên vỉa hè tuyến đường Đội Kỳ.

  

Tuyến đường Đội Kỳ thông thoáng hơn sau khi thực hiện đúng quy định làm mái che, mái vẩy

          Theo đó, các hộ dân dọc hai bên tuyến đường Đội Kỳ có thể làm mái che từ chỉ giới đường đỏ ra hè đường tối đa là 2,0m (tùy từng vị trí có thể là 2,0m), đảm bảo phần hè đường còn lại 2,0m (từ mép bó vỉa vào phía trong nhà các hộ dân) để trồng cây xanh theo quy hoạch và dành cho người đi bộ. Phần mái che đua ra không được làm cột chống từ mái xuống vỉa hè, phần vỉa hè đường (4m -4,5 m mỗi bên) chỉ để dành cho người đi bộ, không được bán hàng, đặt các loại biển quảng cáo ngang trên hè đường, lấn chiếm không gian vỉa hè cho người đi bộ, không tự ý cải tạo, sửa chữa vỉa hè và xây dựng bậc, bệ trên vỉa hè.

UBND thành phố giao UBND phường Sông Cầu, Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị kiểm tra, đôn đốc, xử lý đối với trường hợp không chấp hành theo quy định tại văn bản này./.

             Đặng Tuyết