Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát hoạt động chính quyền phường Sông cầu

Tại buổi làm việc, để công tác giám sát đạt hiệu quả, nhanh, gọn nhất các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát theo 04 nhóm lĩnh vực trọng tâm đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐND – UBND từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo của phường. Công tác phát triển kinh tế, công thương nghiệp, tình hình thu – chi ngân sách năm 2016. Công tác quản lý đô thị, hoạt động xử lý về xây dựng trái phép, vệ sinh môi trường, hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân; Công tác lãnh đạo chỉ đạo kế hoạch tuyển quân, kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, thăm nắm về tình hình tôn giáo, các đạo lạ trên địa bàn. Tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND quý III năm 2015.

Theo báo cáo của UBND phường: Từ đầu năm 2016 đến nay, công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo quy chế làm việc, phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Phường đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đề ra năm 2016. Tuy nhiên, công tác triển khai công việc đôi lúc chưa kịp thời với khối lượng công việc trên giao. Việc tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong nhân dân mới chỉ ở bề rộng, chưa sâu từ đó làm phát sinh các vụ việc như cơi nới, xây dựng trái phép, một số hộ dân chưa chấp hành trong giải phóng mặt bằng. Tình hình trật tự đô thị, tệ nạn ma túy, tội phạm có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đặc biệt  hoạt động thu ngân sách của phường Sông Cầu đang gặp rất nhiều khó khăn, khó hoàn thành chỉ tiêu bởi không có địa chỉ thu.

Kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh về việc an toàn hành lang giao thông tại tổ 12, phường Sông Cầu

Thông qua kiểm tra hồ sơ, hệ thống văn bản, chứng từ lưu của phường, các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và hai Ban kinh tế – xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố cùng trao đổi, làm rõ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình chỉ đạo, điều hành của phường. Đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn tồn tại, cùng thảo luận giải pháp từ những kiến nghị trực tiếp của phường để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Để có cơ sở kết luận chính xác các nội dung giám sát đề ra, các thành viên trong đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế tại một số điểm nổi cộm thuộc lĩnh vực quản lý vỉa hè, đô thị, rác thải môi trường trên địa bàn phường Sông Cầu./.